Naše úspechy - rok 1999
1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005
2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016

Poháre Umiestnenia na Majstrovstvách sveta a Európy
Deti
5. miesto disco dance formácie (Majstrovstvá Európy, Liptovský Hrádok)
Juniori
3. miesto electric boogie (Majstrovstvá sveta, Portorož, Slovinsko)
3. miesto hip hop skupiny (Majstrovstvá sveta, Osnabrück, Nemecko)
4. miesto disco dance sólo (Majstrovstvá sveta, Portorož, Slovinsko)
4. miesto disco dance formácie (Majstrovstvá sveta, Portorož, Slovinsko)
5. miesto disco dance formácie (Majstrovstvá Európy, Liptovský Hrádok)
12. miesto disco dance duo (Majstrovstvá Európy, Liptovský Hrádok)

Umiestnenia na Majstrovstvách Slovenska
Deti
3. miesto disco dance formácie
Juniori
1. miesto, MAJSTRI SR, disco dance formácie - Discovírus (Liptovský Hrádok)
1. miesto, MAJSTER SR, electric boogie - O. Antálek (Liptovský Hrádok)
2. miesto disco dance duo (Liptovský Hrádok)
2. miesto hip hop sólo (Liptovský Hrádok)
7. miesto disco dance formácie - Experiment (Liptovský Hrádok)
Ostatné súťaže
Deti
1. miesto disco dance formácie (Se Dance, Senica)
Juniori
1. miesto disco dance formácie - Discovírus (Se Dance, Senica)
1. miesto hip hop skupina (Se Dance, Senica)
1. miesto disco dance duo (Se Dance, Senica)
1. miesto hip hop duo (Se Dance, Senica)
1. miesto hip hop sólo (Se Dance, Senica)
2. miesto disco dance duo
2. miesto hip hop duo (Svit)
3. miesto hip hop duo (Svit)