O tanečnej skupine Scream, jej vzniku a o súčasných aktivitách

Vznik tanečnej skupiny Scream a doterajšie úspechy

     Tanečná skupina Scream vznikla v roku 1993 pri Základnej umeleckej škole v Senici. V roku 1995 sme sa transformovali na občianske združenie Tanečná skupina Scream. Na začiatku bol počet tanečníkov 5, dnes je ich viac ako 60 a súťažia v detskej, juniorskej i hlavnej vekovej kategórii. Od roku 1993 sme členom Slovenskej tanečnej organizácie disciplín IDO (STO D IDO). Počas svojej existencie získal Scream 5 titulov majstra sveta a 40 titulov vicemajstra sveta a Európy rôznych tanečných disciplínach. Členovia skupiny však získali aj ďalších vyše 100 titulov majstrov Slovenska v tancoch International Dance Organization.
     Pravidelne sa zúčastňujeme majstrovstiev sveta a Európy, kde sme boli nominovaní na základe výsledkov dosiahnutých na majstrovstvách Slovenska. Tu sme získali 5krát titul Majster sveta (disco dance skupina juniori v roku 2002, hip hop sólo a hip hop duo juniori v roku 2001, hip hop skupina deti v roku 2000 a svetový pohár disco dance skupina deti v roku 2012) a viackrát sme sa stali medailistami Majstrovstiev sveta a Európy. Okrem súťažných choreografií vytvárame i choreografie, ktoré predvádzame na svojich vlastných koncertoch alebo spoločenských podujatiach. Vo februári 2012 oslávila TS Scream 20. výročie svojho založenia pod názvom "Screamland".
     Celý tento tím vedú manželia Anna a Marián Antálkoví. Organizačne výrazne pomáha aj pani Oľga Blahová. V roku 2003 skupina Scream spolu s Mestom Senica a Mestským kultúrnym strediskom úspešne zorganizovala Majstrovstvá Slovenska, v roku 2004 Majstrovstvá Európy Se Dance Cup a v roku 2006 Majstrovstvá sveta Se Dance Cup. V nasledujúcich (2007, 2008, 2009, 2010 a 2011) naša skupina úspešne zorganizovala na senickom zimnom štadióne a v DK Senica, Majstrovstvá Slovenska Se Dance.

Naše súčasné aktivity

Poslaním občianskeho združenia Tanečná skupina Scream je všestranne slúžiť potrebám detského a mládežníckeho tanca a rozvíjať tanečnú výchovu.

Vrámci tohto poslania zabezpečujeme pre tanečníkov:
- kvalifikovaný tréningový proces
- pravidelne (2x ročne) týždenné tanečné sústredenia
- účasť na všetkých majstrovských súťažiach na Slovensku (3 - 4x ročne)
- účasť na majstrovstvách sveta a Európy (asi 3x ročne)
- účasť na pohárových súťažiach

Ďalej v meste Senica organizujeme kultúrne akcie regionálneho a medzinárodného charakteru v spolupráci s partnermi. Vybrané významné podujatia z posledného obdobia:

SE DANCE CUP 2012
13. - 14. 4. 2012 Kultúrny dom Senica

SE DANCE CUP 2011 - Majstrovstvá Slovenska
6. - 8. 5. 2011 Zimný štadión Senica
Stránky súťaže: www.scream.sk/majstrovstva2011

SE DANCE CUP 2010 - Majstrovstvá Slovenska
14. - 15. 5. 2010 Zimný štadión Senica
Stránky súťaže: www.scream.sk/majstrovstva2010

SE DANCE CUP 2009 - Majstrovstvá Slovenska
15. - 17. 5. 2009 Zimný štadión Senica
Stránky súťaže: www.scream.sk/majstrovstva2009

Majstrovstvá Slovenska Se Dance Cup v disciplínach IDO,
16. - 18. 5. 2008 Zimný štadión Senica
Stránky súťaže: www.scream.sk/majstrovstva2008

Majstrovstvá Slovenska Se Dance Cup v disciplínach IDO,
18. - 20. 5. 2007 Zimný štadión Senica

Majstrovstvá sveta Se Dance Cup v disciplínach disco dance,
16. - 17. 6. 2006 Zimný štadión Senica

Slovensko-rakúsky vianočný koncert (tanečno - hudobné vystúpenie),
12. 12. 2005 Kultúrny dom Senica

Majstrovstvá Európy Se Dance Cup v disciplínach disco dance,
17.-18. 9. 2004 Kultúrny dom Senica
Stránky súťaže: www.scream.sk/me

Majstrovstvá Slovenska v disco dance a dance show,
10. - 11. 5. 2003 Kultúrny dom Senica
Stránky súťaže: www.scream.sk/majstrovstva2003

Pre rozvoj tanca a jeho osvetu organizujeme výchovné koncerty pre školy a iné tanečno - spevácke vystúpenia v Senici (napr. koncert Ozveny v októbri 2006). Zabezpečujeme tanečné vystúpenia pre aktivity mesta Senica a iné záujmové združenia.

Taktiež pomáhame:
- tanečnému odboru ZUŠ Senica pri organizovaní ich koncertov
- tanečnému odboru ZUŠ Senica pri materiálno-technickom vybavení