F O T O g a l é r i a
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016

14.12.2009
Vianočný koncert
tanečného odboru ZUŠ Senica

11.12.2009
Záver tanečného roka

22.11.2009
Hlohovec

14.11.2009
Gbely

8.-12.9.2009
Majstrovstvá sveta a Európy, Bratislava

22.-27.8.2009
Sústredenie TS Scream, Piesočná

12.6. - 14.6.2009
Majstrovstvá sveta a Európy, Ostrava

15.5. - 17.5.2009
Majstrovstvá Slovenska, Senica

17.4. - 18.4.2009
Slovenský pohár, Šaľa

14.2. - 19.2.
Sústredenie TS Scream, Piesočná
Fotoarchív Screamu 1994-2005
Tréning bývalých Scremákov, 27.12.2008
>>> KONCERT 15 ROKOV, 23.1.2009 <<<
Recepcia po koncerte, 23.1.2009


Za spracovanie foto ďakujeme pánovi Blahovi.